Rezerwacja

Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Rezerwacja on-line to szybki i wygodny sposób zgłoszenia pobytu w naszym obiekcie.

Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji.(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

ZANIM DOKONASZ REZERWACJI ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM.

 Regulamin płatności i rezerwacji

1.    Rezerwacja gwarantowana to rezerwacja opłacona zadatkiem w wysokości 30% wartości  rezerwacji do 3 dni od złożenia rezerwacji.
2.    Brak wpłaty zadatku za rezerwację w terminie wskazanym anuluje rezerwację.
3.    Pozostała płatność za pobyt  następuje w dniu przyjazdu.
        Płatności można dokonywać: gotówką, kartą płatniczą lub przelewem  na poniżej podany nr konta:

    Dworek Myśliwski „Hubert”
    ul. Kowaniec 102
    34-400 Nowy Targ
    NIP: 735 20 23 819

    Tatrzański Bank Spółdzielczy  w Bukowinie Tatrzańskiej
    nr konta: PL  30 87910009 0000 0000 2958 0006
     SWIFT ( BIC ) :  POLUPLPR

4. Opłata za niewykorzystana część pobytu w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie powoduje zwrotu pieniędzy.
5. Niepojawienie się Gościa do godziny 23:00 w dzień przyjazdu  skutkuje anulowaniem rezerwacji.
6. Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie powoduje zwrotu pieniędzy.
7. Posiłki są wydawane w godzinach:
• śniadanie: 8:00-10:00
• obiadokolacja: 15:00-17:00
    niepojawienie się w wyznaczonych godzinach jest równoznaczne z rezygnacją z posiłku. Zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu należność za posiłek nie jest          zwracana.   
8. Zadatek wpłacony na poczet pobytu nie jest zwracany w przypadku rezygnacji z rezerwacji. Możliwe jest jedynie wykorzystanie go w innym czasie jeżeli rezygnacja nastąpiła nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu, pod warunkiem, iż obiekt dysponuje wolnymi miejscami. 

9. Opłata za zagubienie klucza lub karty - 100 zł.


Przywileje i obowiązki  czyli regulamin Dworku Myśliwskiego „Hubert”

Rozpoczęcie pobytu w D M  „Hubert” jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
I
1.    Pokój jest wynajmowany na doby lub na termin ustalony przy rezerwacji.
2.    Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
3.    W karcie meldunkowej Gość osobiście i czytelnie wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.
4.    W przypadku meldunku Gościa bez  okazania dokumentu  tożsamości, Gość zobowiązany jest do bezzwłocznego uregulowania  należności „z góry”  za usługi ( np. nocleg , obiadokolacja).
5.    Doba hotelowa od 15:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.
6.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji   najpóźniej do godziny 9.00 w dniu , w którym mija termin najmu pokoju, co jednak nie jest wiążące dla DM „ Hubert”. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
7.    Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy  po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie , co skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących cen .

II
1.     W dworku obowiązuje cisza nocna w godz. od  22.00 do 6.00 dnia następnego.
2.    W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z gościnności DM „ Hubert”  zobowiązani są do takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Naruszenie tej zasady spowoduje zaprzestania świadczenia dalszych usług.
3.    Osoby niezameldowane mogą przebywać  w pokoju  w godzinach od 8.00 do 22.00
4.    Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Opłata doliczona zostanie według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.
5.    Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
6.    Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Z zachowania dzieci oraz za szkody  wynikłe z niewłaściwego zachowania odpowiadają opiekunowie prawni dzieci lub opiekunowie grup.
7.    Na terenie DM „Hubert”, w tym - w pokojach  na korytarzach oraz salach rekreacyjnych,toaletach obowiązuje  całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych (ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529)

8. Złamanie zakazu w/w zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa, na pokrycie kosztów pralniczych oraz przyjęcie kary pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku wywołania przez gościa fałszywego alarmu i przyjazdu straży pożarnej Gość ponosi pełna odpowiedzialność prana oraz finansową.
9. DM "Hubert" akceptuje zwierzęta. Akceptujemy tylko psy i koty. Opłata za zwierzęta to 50 zl za 1 dobę. Dodatkowo wymagana jest kaucja w wysokości 100 zł. W przypadku braku zniszczeń pieniądze zostaną zwrócone.


III

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną a wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń w obiekcie powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
2. O zaistniałej szkodzie Gość poinformować niezwłocznie Recepcję.
3. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Wyjątek stanowią: ładowarki lub zasilacze urządzeń RTV oraz komputerowych.
4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
5. Odpowiedzialność DM „Hubert” za rzeczy wniesione do pokoju podlega ograniczeniu, którą regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego . jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

IV
1. Obiekt Dworek Myśliwski „Hubert” świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję. Rozpatrywane będą tylko te reklamacje, które zostały zgłoszone w ciągu 24 godzin od momentu meldunku.
2. DM „Hubert” ma obowiązek zapewnić:
warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
bezpieczeństwo pobytu i dyskrecję;
profesjonalną i uprzejmą obsługę
sprzątanie pokoju , wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa.
sprzątanie na życzenie gości.

3. Na życzenie gościa DM „ Hubert” świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
4. W obiekcie jest zakaz poruszania się w butach narciarskich oraz zakaz wnoszenia do pokoju sprzętu narciarskiego. Nakazuje się do składowania sprzętu narciarskiego w wyznaczonych w tym celu pomieszczeniach, o czym mówi odrębny regulamin korzystania z przechowalni sprzętu dostępny w obiekcie.
5. DM „Hubert” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa na terenie parkingu . Parking DM "Hubert" nie jest parkingiem strzeżonym.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania z zawartych w nim zasad.